Her şey deklanşör ve mercek ile başladı. 
20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın ilk çeyreği dijital dönüşümün en yoğun yaşandığı sektörlerin fotoğraf ve reklam sektörleri olduğu bir gerçek. Son 25 yılda analog fotoğrafçılıktan dijital fotoğraf sistemlerine geçen dünyamız, reklam ve görsel sanatlardaki 
evrilmeyi hepimize yakından hissettirmektedir. 
Gerek hızlı iletişim gerekse reklam ve fotoğrafın dili her bir karedeki özen, dijital modüller ile fotoğraflardaki ileri sanatsal tekniklerin gelişimi ajans hizmeti veren yapıların uzmanlaşmasını sağlamıştır. Toplumsal ve sektöre! ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm bulmanın ve buna bağlı olarak iş 
akışlarının değişim sürecini yakından takip ediyoruz. 
Karfo Ajans; fotoğraf ve reklam hizmet sektörü olarak başladığımız ticari yolculuğumuza albüm imalatı kulvarında; bitmeyen enerjimiz, teknolojik ve güçlü alt yapımız ile üretmeye, en iyisini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda Doğa Albüm alt kuruluşumuz görsel ve sanatı birleştirerek en güzel 
anıların şahidi olmaya, bu anıları ölümsüzleştirmeye talip.